Trường Mầm non Na Mao nằm trong hệ thống ngành học mầm non huyên Đại Từ. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mầm non Na Mao xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất.

Năm học 2018 - 2019 nhà trưởng có tổng số 27 cán bộ giáo viên nhân viên

Biên chế: 21 người, Hợp đồng huyện: 03 người; Hợp đồng trường: 03 người.

Trong đó: +  Cán bộ quản lý 03 đồng chí, 3/3 có bằng đại học mầm non và đã tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng trung cấp chính trị, bồi dưỡng ngạch chuyên viên, bồi dưỡng quản lý giáo dục...

              + Giáo viên:  18 đồng chí trong đó trình độ đại học: 11 đồng chí, Cao đẳng: 04 đồng chí; Trung cấp : 03 đồng chí ( 1 đồng chí đang theo học đại học)

                + Nhân viên: 06 đồng chí Trong đó: Kế toán : 01 đ/c trình độ đại học

                                                         Y tế học đường: 01 đ/c trình độ trung cấp

                                                         Nhân viên nấu ăn: 03 đ/c trình độ trung cấp: 02 đ/c; sơ cấp 01đ/c

                                                          Nhân viên Bảo vệ: 01 đ/c

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 25-36 tháng: 2 lớp tổng số trẻ 35 cháu với 5 cô giáo

Lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi: 2 lớp tổng số trẻ là 56 cháu với 4 cô giáo 

Lớp  mẫu giáo 4 - 5 tuổi: 2 lớp tổng số trẻ là 68 cháu với 5 cô giáo 

Lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi: 2 lớp tổng số trẻ là 61 cháu với 4 cô giáo